Slider

Biz Sizə və Bitkilərə Önəm veririk

Slider

Biz Sizə və Bitkilərə Önəm veririk

Slider

Biz Sizə və Bitkilərə Önəm veririk

img

“Heydər Əliyev İli”nə həsr edilmiş GƏNC ALİMLƏRİN BEYNƏLXALQ PAYIZ MƏKTƏBİ

Haqqımızda

Dinamik Ekologiya

Tullantıların təkrar emalı

Eko Sistem

Günəş sistemi

img

Cəmiyyətin müasir dövrdəki üzvləri

img

b.e.d., professor İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı

AMEA Botanika İnstitutunun baş direktoru

İbadullayeva Səyyarə

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti ictimai birliyinin sədri
img

b.e.d. Qasımov Şakir Nəbi oğlu

AMEA Botanika İnstitutunun icraçı direktoru

Qasımov Şakir

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti ictimai birliyinin həmsədri
img

b.ü.f.d. Mövsümova Nuri Vaqif qızı

AMEA Botanika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

Mövsümova Nuri

«Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti» ictimai birliyinin məsul katibi
img

b.e.d., professor Qurbanov Elşad Məcnun oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, BDU «Botanika və bitki fiziologiyası» kafedrasının müdiri

Qurbanov Elşad

«Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti» ictimai birliyinin Bakı üzrə müavini
img

b.e.d.,professor Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

AMEA-nın həqiqi üzvü, Naxçıvan bölməsi Bioresurslar İnstitutunda baş elmi işçi

Talıbov Tariyel

«Azərbaycan Botanika Cəmiyyəti» ictimai birliyinin Nax.MR üzrə müavini
img

b.e.d., professor Vaqif Novruzov

AMEA - nın müxbir üzvü, Gəncə Dövlət Universiteti Botanika kafedrası

Vaqif Novruzov

«Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti» ictimai birliyinin Gəncə üzrə müavini